Zarządzanie wspólnotą przez zewnętrzną firmę – dlaczego to się opłaca?
Mieszkanie

Zarządzanie wspólnotą przez zewnętrzną firmę – dlaczego to się opłaca?

Zarządzanie wspólnotą jest złożonym i często bardzo skomplikowanym procesem, który wymaga sporo zaangażowania. Składają się na niego liczne obowiązki, które powinny być realizowane przez profesjonalistów z zakresu administracji, finansów, kwestii technicznych oraz prawnych. Z uwagi na wysoki poziom skomplikowania zarządzania wspólnotą, coraz więcej wspólnot mieszkaniowych decyduje się nawiązać w tym zakresie współpracę z zewnętrzną firmą.

Co obejmuje zarządzanie wspólnotą?

Wspólnotę mieszkaniową tworzą wszyscy właściciele lokali należących do konkretnej nieruchomości. Właściciele mogą wspólnie określić sposób zarządu nieruchomością wspólną i powierzyć go wybranej osobie fizycznej lub prawnej. W sytuacji, kiedy kwestie te nie zostaną określone przez mieszkańców, zarząd wspólnoty jest ustanawiany na podstawie ustawy regulującej te kwestie. Za zarządzanie wspólnotą odpowiedzialny jest zarząd wspólnoty, który kieruje jej sprawami oraz reprezentuje jej interesy na zewnątrz. W skład zarządu z reguły wchodzą wybrani członkowie wspólnoty powołani do tego celu przez większość.

Zarządzanie wspólnotą jest realizowane także przez zarządcę nieruchomości, który może pełnić również funkcję administratora. Jest on mianowany na to stanowisko przez zarząd i ma obowiązek czuwania nad wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem obiektu. Zarządca musi być profesjonalistą z prawdziwego zdarzenia, gdyż jego obowiązki są bardzo szerokie i zróżnicowane. Obejmują bieżącą opiekę nad nieruchomością, dbanie o czystość i porządek, odpowiadanie na potrzeby mieszkańców, sprawowanie kontroli technicznych, planowanie remontów, pilnowanie spraw finansowych i prawnych oraz wiele innych. Z uwagi na złożony i skomplikowany charakter obowiązków zarządcy, coraz więcej wspólnot mieszkaniowych decyduje się na skorzystanie w tym zakresie ze wsparcia profesjonalnej firmy z zewnątrz.

Zarządzanie wspólnotą przez zewnętrzną firmę – dlaczego to się opłaca?

Zarządzanie wspólnotą w nowoczesnej formie

Zarządzanie wspólnotą może być realizowane zarówno przez samą wspólnotę, jak i zewnętrzną firmę, która specjalizuje się w tym zakresie. Wybór tego drugiego rozwiązania jest o tyle dobry, że zdejmuje z barek członków zarządu zdecydowaną większość trudnych, odpowiedzialnych i czasochłonnych obowiązków. Ich oddanie w ręce profesjonalnej firmy to z kolei gwarancja ich realizacji na najwyższym poziomie oraz osiągnięcia w pełni satysfakcjonującej obsługi nieruchomości, do której dąży każda wspólnota mieszkaniowa.

Profesjonalne firmy oferujące usługę zarządzanie wspólnotą zatrudniają szereg specjalistów, którzy są w stanie zatroszczyć się o praktycznie każdy aspekt funkcjonowania nieruchomości. Należą do nich m. in. wyspecjalizowani zarządcy i administratorzy nieruchomości, prawnicy, ekonomiści, specjaliści ds. księgowości i finansów, technicy, konserwatorzy, elektrycy, hydraulicy, doradcy i wielu innych. Specjalizacja w obszarze zarządzania i administrowania nieruchomościami to natomiast gwarancja realizacji usługi na najwyższym poziomie oraz zapewnienia pełnej satysfakcji korzystania z nieruchomości dla jej mieszkańców.